D-Ex Instruments

liqui flowBronkhorst

mini CORI-FLOW™ Ex d
Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro použití v prostředí ATEX Cat. 2, Zóna 1.

Design prověřený IECEx a ATEX

Kompaktní průtokoměry mini CORI-FLOW™ série M12 - M14 můžou být zabudovány v explozivně-ochranném pouzdře pro použití v IECEx a ATEX Zóně 1 prostředí s rizikem výbuchu. Všechna propojení elektrických součástí jsou dostupná v krytu, který je připojen k Ex – d krabičce pomocí šroubovitých konektorů. Mini CORI-FLOW™ Ex d jsou konstruovány pro malé průtoky od 100 mg/h do 30 kg/h pro tekutiny a plyny. Zařízení mohou být použita v prostředí s tlakem do 140 bar (2 000 psi). Coriolisův průtokoměr může být vybaven topným tělískem pro prevenci kondenzace nebo tuhnutí uvnitř přístroje. Přístroj může být případně dodán i s přídavnou (externí) řídící jednotkou pro sledování a řízení teploty.

Coriolisův průtokový senzor

Série mini CORI-FLOW™ Ex d obsahuje unikátně tvarovanou trubičku, tvořící část oscilačního systému. Když médium proudí skrz trubičku, Coriolisova síla způsobí variabilní fázový posun, který je snímán senzory a veden do integrované pc-desky. Výchozí signál je přímo úměrný reálnému hmotnostnímu průtoku. Měření hmotnostního průtoku na principu Coriolisovy síly je rychlé, přesné a vhodné jak pro měření plynů, tak kapalin.Hmotnostní průtokoměry mini CORI-FLOW™ Ex d nabízí jako sekundární výstup i snímání teploty a hustoty protékajícího média.

Řízení hmotnostního průtoku

Mini CORI-FLOW™ Ex d hmotnostní průtokoměry nabízí integrované PID řízení pro přímé ovládání čerpadla nebo ventilu, čímž je vytvořena kompaktní zpětná vazba hmotnostního průtoku. K dispozici jsou také čerpadla a ventily pro použití v zóně 1.

Použití

Mini CORI-FLOW™ Ex d mohou být použity v systémech pro řízení technologických procesů například v chemickém nebo petrochemickém průmyslu či farmaceutických závodech.

Vlastnosti

  • přímé měření hmotnostního průtoku, nezávislost na vlastnostech protékaného média
  • vysoká přesnost měření, rychlá reakce
  • multi-rozsah: snadné přenastavení přímo na pracovišti pomocí digitálního rozhraní (efektivní ztlumení 1:2 000, typicky XM13)
  • IECEx a ATEX prověřeno pro II 2 G Ex d e IIB T6 Gb
  • konstrukce s kovovým těsněním
  • obousměrné měření
  • výstupy pro měření hustoty a teploty
  • standardně analogový výstup 0 Vdc – 5 (10) Vdc a 0 (4) mA – 20 mA a digitální komunikace
  • volitelné sběrnicové rozhraní (DeviceNet™, PROFIBUS-DP®, Modbus-RTU nebo FLOW-BUS)
  • alarm a (dávkovací) počítadlo

Rozsahy měření a regulace

Hmotnostní průtokoměr (MFM)


Rozsahy průtoku
Minimální Nominální Maximální *
XM12 0,1 g/h – 5 g/h 1 g/h – 100 g/h 2 g/h – 200 g/h
XM13 1 g/h – 50 g/h 10 g/h – 1 000 g/h 20 g/h – 2 000 g/h
XM14 0,03 kg/h – 1 kg/h 0,1 kg/h – 10 kg/h 0,3 kg/h – 30 kg/h

* Maximální kapacity záleží na talkovém spádu na hmotnostním průtokoměru, obzvláště při měření plynu.

Nová služba:
- kalibrace a autorizovaný servis průtokoměrů

Pro více informací:

• webová stránka výrobce (anglicky)"Products/mini_coriflow ex d"
• stáhnout prospekt "mini CORI-FLOW Ex d.pdf"
chci se zeptat (webový formulář)