D-Ex Instruments

mass viewBronkhorst

MASS-VIEW® - High-Tech alternativa pro rotametry
Hmotnostní průtokoměry, regulátory a kontrolory plynu s integrovaným displejem

Všeobecná charakteristika

Inovativní série průtokoměrů  MASS-VIEW® je digitální alternativou tradičních rotametrů. Zobrazují aktuální průtok plynu přímo na digitálním sloupcovém ukazateli, který je díky OLED (Organic Light Emitting Diode) technologii jasně viditelný ze všech úhlů. Přístroj má možnost nastavení průtokové jednotky, typu plynu a souhrnných údajů. Kromě toho je také vybaven vestavěným jehlovým ventilem pro manuální regulaci proudění plynu. Specialitou regulátoru tlaku je tlaková kompresní membrána, která eliminuje efekt protiproudého tlakového kolísání.
Série MASS-VIEW je navržena podobně jako rotametry s přímočarým odečtem ve vertikální poloze a pracuje na principu přímého termického měření hmotnostního průtoku plynu.

Přístroje nabízejí standardní přesnost ±2 % ze čtené hodnoty, pokud je průtok vyšší než 50 % plného rozsahu. Při nižším průtoku je přesnost ± (1 % ze čtené hodnoty + 0,5 % z plného rozsahu). Maximální tlak je 10 bar (g). Spotřeba energie je nižší než u rotametrů a mechanické připojení je konstruováno pro jejich nahradu. MASS-VIEW® obsahuje nejnovější OLED technologii, která poskytuje zřetelnější odečet displeje než LCD technologie, je čitelný ze všech úhlů a má rychlou odezvu. Nastavení alarmu a výběr přednastavených plynů nebo rozsahů je přístupné v menu, které má velice přátelské prostředí a je ovládáno pomocí čtyřsměrného ovládacího knoflíku umístěného z přední strany průtokoměru. Analogový výstupní signál umožňuje načítání a maximální kontrolu protékajícího plynu, podobně jako u ostatních průtokoměrů Bronkhorst.

Vlastnosti

 • nezávislost na teplotě a tlaku plynu
 • možnost nastavitení:
  • aktuální průtokové rychlosti
  • průtokové jednotky
  • typu plynu
 • OLED displej s širokým úhlem odečítání
 • bez chyby paralaxy (chyby z odečtu)
 • nezávislost na tlakových a teplotních rozdílech
 • nízká tlaková ztráta
 • široký rozsah průtoku
 • rychlá odezva
 • vysoká přesnost měření
 • funkce alarmu a počítadla (dva kontakty alarmu dostupné v metrech)
 • analogová (0,5 Vdc) a digitální komunikace (Modbus-RTU/ASCII, RS-232 rozhraní)
 • možnost ochrany konfigurace heslem
 • 10 přednastavených plynů (Air, N2, O2, Ar, CO, CO2, CH4, C3H8, C4H10, N2O) nebo H2 nebo He)
 • 4 volitelné rozsahy (100 %, 50 %, 25 % a 10 % z maximálního plného rozsahu)
 • digitálně kalibrované
 • bezpečná konstrukce, díky absenci křehkých skleněných součástí

Rozsahy měření a regulace (pro vzduch)

Hmotnostní průtokoměr (MFM)

Přednastavené plyny
MV-101 MV-102 MV-104 MV-106
vzduch, N2, O2, CO2, CO, N2O 10 mln/min – 200 mln/min 20 mln/min – 2 000 mln/min 0,04 ln/min – 20 ln/min 0,4 ln/min – 200 ln/min
Argon není k dispozici 40 mln/min – 4 000 mln/min 0,08 ln/min – 40 ln/min 0,8 ln/min – 400 ln/min
CH4, C3H8, C4H10 není k dispozici 10 mln/min – 1 000 mln/min 0,02 ln/min – 10 ln/min 0,2 ln/min – 100 ln/min

Helium Rozsah průtoku
MV – 191 - HE 20 mln/min – 200 mln/min
MV – 192 - HE 50 mln/min – 2 000 mln/min
MV – 194 - HE 0,1 ln/min – 20 ln/min
MV – 196 - HE 0,2 ln/min – 100 ln/min
Vodík Rozsah průtoku
MV – 191 – H2 20 mln/min – 200 mln/min
MV – 192 – H2 50 mln/min – 1 000 mln/min
MV – 194 – H2 0,1 ln/min – 10 ln/min
MV – 196 – H2 0,2 ln/min – 100 ln/min

 

Nová služba:
- kalibrace a autorizovaný servis průtokoměrů

Pro více informací:

• stáhnout prospekt "Mass-View.pdf"
chci se zeptat (webový formulář)